“We hebben leuke meesters en juffen, ze zijn aardig”

Zicht op ontwikkeling

In de eigen stamgroep krijgen kinderen het onderwijsaanbod dat bij hun ontwikkeling past. Stamgroepleiders leren de kinderen in drie jaar tijd heel goed kennen. Tijdens de gesprekken met de kinderen controleren ze steeds of kinderen de instructies/leergesprekken hebben begrepen. Als dat nodig is passen ze de lessen aan. 

Stamgroepleiders en kinderen overleggen met elkaar en werken veel samen. De kinderen leren de lesstof op hun eigen tempo en manier, dit doen ze stap voor stap. Succesmomenten zorgen ervoor dat de kinderen gestimuleerd worden in hun motivatie en ontwikkeling. 

Stamgroepleiders houden rekening met de verschillen tussen de kinderen. Als een deel van de groep extra instructie nodig heeft, werken de andere kinderen zelfstandig door.

De stamgroepleiders begrijpen wat de kinderen goed kunnen, waar ze moeite mee hebben en waar ze juist de uitdaging zoeken. Ze bieden daarin ook ondersteuning aan de kinderen. Deze extra ondersteuningsmomenten staan in ons ritmisch weekplan. Door steeds aan te sluiten op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen, voelen ze zich gewaardeerd en gezien.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies