“Rekenen is leuk. We leren tafels, plus en minsommen, ook via een spel”

Onze speerpunten

Vraag het de kinderen

We moedigen de kinderen aan om zelfstandiger te worden bij ons op school. Zelfstandigheid is alleen niet iets wat je van kinderen kunt ‘verwachten’. Het is een ontwikkelingsproces waarin het nodig is om de kinderen te blijven stimuleren. Zelfstandigheid ontwikkel je bij ons binnen alle basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.
 
De zelfstandigheid van de kinderen begint bij de stamgroepleider. We laten de kinderen zelf dingen ervaren en ze leren van die ervaring terwijl ze elkaar helpen. Hierbij is het belangrijk om achteraf te evalueren: het bespreken van en nadenken over wat er gebeurt helpt de kinderen om te leren en te groeien.

We betrekken de kinderen ook bij het bedenken van oplossingen voor problemen en uitdagingen. Door het aan de kinderen te vragen, creëren we ruimte voor hun eigen inbreng en zelfstandigheid. 

Een andere belangrijke basishouding is, dat de stamgroepleider in de reactie een keuze moet maken op resultaat op korte termijn of op lange termijn. 

Eigenaarschap

Op school vinden wij het belangrijk dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. We willen dat kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Om deze verantwoordelijkheid en dit eigenaarschap te ondersteunen laten wij hen, samen met de stamgroepleider, plannen in hun eigen werkplan en maken wij keuzes wanneer en hoe zij het werk doen.

Daarnaast nemen de stamgroepleiders reflectievragen mee naar kind/oudergesprekken.

Brede ontwikkeling

Op De Swoaistee bieden we de kinderen maximale ontwikkelingsmogelijkheden. Dit betekent dat we er op onze school alles aan doen om kinderen de beste kansen te geven om te groeien en te leren, volgens de principes en de visie van het moderne Jenaplanonderwijs.

Op onze school streven we altijd naar het geven van goed onderwijs. Daarnaast leren we de kinderen hoe ze verantwoordelijke en democratische burgers kunnen worden, zodat ze uiteindelijk hun eigen rol in de samenleving kunnen innemen. Dit doen wij altijd in een velige en leerrijke (didactische) omgeving. 

Bij ons is wereldoriëntatie een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We leren de kinderen over de wereld via vakken als WO/cultuur. Naast gesprekken hebben we een aantal cursussen, zoals instructies/leergesprekken, voor onderwerpen als technisch lezen, taalverzorging, rekenen en begrijpend lezen.

Met deze basis werken wij aan een brede ontwikkeling voor de kinderen. 

Verwondering

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering: leren gebeurt het beste wanneer kinderen zich geliefd voelen, zich verbonden voelen met hun omgeving en nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen.

Onze school is een leef- werkgemeenschap waar de kinderen leren samenleven. Ouders/verzorgers en de school werken samen om de kinderen op te voeden tot mensen die waardevol zijn voor henzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. 

Op De Swoaistee werken we samen binnen verschillende thema's, door in te spelen op de dingen waar de kinderen zich over verbazen, of waar ze nieuwsgierig naar zijn. 

Samen

Samen dingen doen en samen dingen leren is het basis van ons jenaplan-onderwijs. We werken samen als een team en we leren allemaal van elkaar. Hierin werken we, praten we, spelen we en vieren we samen.

Op deze manier groeien we en leren we van én met elkaar. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies