“We hebben leuke meesters en juffen, ze zijn aardig”

Jenaplan in de praktijk

Stamgroepleiders bouwen een relatie op met ieder kind en leren alle kinderen door en door kennen. Ze creëren een sfeer in de stamgroep waarin kinderen leren elkaars verschillen te waarderen en om respect te hebben voor elkaar. Ze houden verder rekening met de verschillende manieren waarop kinderen leren door een verscheidenheid aan leermaterialen en werkvormen aan te bieden.

Ritmisch dag- en weekplan

Op De Swoaistee delen we de dagen voor de kinderen zo afwisselend mogelijk in. Door inspanning en ontspanning af te wisselen blijven kinderen gemotiveerd. Hiervoor gebruiken we een ritmisch dag- en weekplan dat bestaat uit vier basisvormen: gesprek, werk, spel en viering.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vormt het hart van ons jenaplanonderwijs. Kinderen leren om te gaan met de wereld om hen heen door vragen te stellen, experimenten uit te voeren en antwoorden op te zoeken. Ze luisteren en kijken, ontdekken en denken zelf na.

Wereldoriëntatie is het doel van ons onderwijs op De Swoaistee en andere inhoudelijke gebieden worden hierop toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld goede reken- lees- en schrijfvaardigheden belangrijk om te kunnen leren over de wereld om ons heen. 

Kenmerkend voor wereldoriëntatie is het ervaren, ontdekken en onderzoeken. Dit doen we onder andere door werkstukken en verslagen te maken, door te leren in een ontdekhoek en door het doen van excursies.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies