“De vieringen zijn altijd leuk en gezellig”

Passend onderwijs

De kern van Passend Onderwijs is: ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Dit vraagt om maatwerk, zowel voor de kinderen die extra zorg nodig hebben, als voor degenen die geen extra ondersteuning nodig hebben. 

Wij streven ernaar om de kinderen die extra individuele ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk in de stamgroep te houden. Voor sommige begeleiding is het beter om een aparte plek op te zoeken.

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen en begeleiden de stamgroepleiders hierbij. Samen met de ouders of verzorgers bekijken ze of een kind extra zorg nodig heeft bij het leren, het gedrag of thuis. We trekken vervolgens samen op bij het bepalen van de beste aanpak voor het kind.

We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk, want de ene leerling is de andere niet. Bovendien vraagt niet elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte hetzelfde ondersteuningsaanbod.

Dit hebben wij verder uitgewerkt in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is hieronder in te zien.

Hierbij kunnen we een beroep doen op de ervaring en kennis vanuit het speciaal basisonderwijs. Daarbij kunnen we ook putten uit kennis bij collega-scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen.

In sommige gevallen blijkt uiteindelijk dat wij als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling. Dan is het onze verantwoordelijkheid een passende oplossing te vinden binnen ons samenwerkingsverband.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies