“Het is fijn dat ik op een Jenaplanschool zit. Groep 6, 7 en 8 zit bij elkaar. We leren veel van elkaar”

Jenaplanonderwijs

In 1924 ontwikkelde de Duitse pedagoog Peter Petersen uit Jena het jenaplanonderwijs, waarbij de belevingswereld van het kind zoveel mogelijk het uitgangspunt is. Iedere jenaplanschool bestaat uit stamgroepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden in één groep zitten en zo van én met elkaar leren. Door de verschillende rollen leren ze zich goed in te leven in de ander. Kinderen komen door deze natuurlijke indeling van de groep in hun kracht te staan.

In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en manier van leren. Kinderen leren dat iedereen verschillend is en respecteren dit van elkaar. Binnen een jenaplanschool zijn naast de vakken rekenen, taal en stamgroepwerk de volgende essenties belangrijk:

  • ondernemen
  • plannen
  • samenwerken
  • creëren
  • presenteren
  • reflecteren
  • verantwoorden
  • zorgen voor
  • communiceren
  • respecteren

Erkende Jenaplanschool

De Swoaistee is een erkende jenaplanbasisschool. We werken vanuit de twintig basisprincipes, de kwaliteitscriteria en de kernkwaliteiten van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies