“Het is fijn dat ik op een Jenaplanschool zit. Groep 6, 7 en 8 zit bij elkaar. We leren veel van elkaar”

Schoolveiligheidsplan en meldcode

Hieronder vindt je meer uitleg over ons schoolveiligheidsplan en over de meldcode

Schoolveiligheidsplan

Een school moet een veilige plek zijn. Vanuit veiligheid komen leerlingen tot leren. Op De Swoaistee willen we dat kinderen en medewerkers zich veilig en herkend voelen binnen de scholen. We bevorderen proactief een veilige en sociale omgeving voor onze kinderen en onze medewerkers.   

Onderdeel van de visie op veiligheid is dat veiligheid geborgd moet zijn in de eigen context van de school. We vinden het dan ook belangrijk dat we dit beschrijven in een eigen schoolveiligheidsplan, wat past bij onze pedagogische en onderwijskundige visie.

Meer informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan.

Meldcode

Per 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit betekent dat alle professionals verplicht zijn deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij een vermoeden van geweld.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies