“We hebben leuke meesters en juffen, ze zijn aardig”

Uitgangspunten

Op De Swoaistee staan de volgende uitgangspunten van het jenaplanonderwijs centraal:

Opvoeden is belangrijk

Stamgroepleiders en ouders/verzorgers voeden kinderen samen op in de gemeenschap van onze school. We besteden veel aandacht aan waarden en normen, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en spelen.

Ieder mens is uniek

We leren kinderen uit te gaan van de verschillen tussen mensen. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in een stamgroep.

Leren is belangrijk

We willen dat onze kinderen opgroeien tot verantwoordelijke, kritische, mondige, sociale, creatieve en zelfstandige volwassenen. Daarom besteden we veel aandacht aan lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie. Ook willen we dat kinderen zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken en leren om kennis en informatie tot zich te nemen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies