Ziek, afmelden, verlof

Ziekte of afmelden
De kinderen kunnen vanaf 08:15 uur afgemeld worden. Het afmelden van kinderen kan telefonisch gedaan worden op nummer 050-3210477.

Verlof
Als u voor uw kind verlof wilt aanvragen, dan dient u dit schriftelijk uiterlijk één week van te voren te doen bij de directie. U kunt hiervoor een formulier halen bij directie of het formulier downloaden van deze website en het dan mailen aan de school. De directie bekijkt of inwilliging van het verlof mogelijk is en geeft dan schriftelijk toestemming. Voor het opnemen van verlof i.v.m. vakantie mag geen toestemming worden verleend. Alleen als u een werkgeversverklaring kunt overleggen, waarin staat dat u niet in staat bent om uw vakantie tijdens de schoolvakanties op te nemen, kunnen wij verlof verlenen. Voor informatie over verlofregelingen kunt u altijd terecht bij de directie.

Lees ook de bijlage hieronder "Belangrijke informatie bij verlofaanvraag"

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies