Schooltijden

Wet schooltijden
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs hebben sinds 1 augustus 2006 meer ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Schoolbesturen moeten zich houden aan de bepalingen over de inrichting van de onderwijstijd in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO). 
Onze school heeft ervoor gekozen om de dagen en tijden zoals voor de verschillende groepen gelden te handhaven, omdat we hier goede ervaringen mee hebben. 
Vanaf 8.15 uur is de school open. De aanvang van de school is 's morgens om half 9 en 's 
middags om 1 uur. De ouders worden verzocht om de kinderen op tijd op school aanwezig te laten zijn, zodat ook werkelijk op de gestelde tijd begonnen kan worden met het lesprogramma. 
 

Rooster schooltijden 

Maandag
8.30 - 12.00 uur    
13.00 - 15.00 uur
 

Dinsdag
8.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
 

Woensdag    
8.30 - 12.30 uur 
 

Donderdag
8.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
 

Vrijdag
8.30 - 12.30 uur

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies