Weeksluitingen en openingen

Op vrijdagmorgen vinden er regelmatig weeksluitingen plaats. Deze weeksluitingen vormen de afsluiting van een schoolweek en vinden plaats in het Ruim en het Dek. We kennen de zogenaamde Grote Weeksluiting met alle leerlingen van de school en de zogenaamde Kleine Weeksluiting in het stamgroeplokaal met alleen de leerlingen van de eigen stamgroep. Voor de Grote Weeksluiting zijn de ouders/verzorgers van leerlingen uit de deelnemende stamgroepen van harte uitgenodigd. Soms is er een weekopening. Openingen vinden altijd plaats rond bijzondere gebeurtenissen of projecten en vinden plaats in Het Dek.

Het rooster van de weeksluitingen wordt via MijnSchool gecommuniceerd.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies