Schoolregels

Schoolafspraken en regels 
We streven op De Swoaistee een situatie na, waarbij de leerlingen zich kunnen bewegen in vrijheid. Maar waar zoveel mensen bij elkaar zijn, kan dit natuurlijk niet zonder een aantal regels en afspraken vast te leggen. Eén van de belangrijke Jenaplanprincipes is immers, dat zoveel mogelijk geprobeerd moet worden om binnen dat 'bewegen in vrijheid' anderen niet te storen. 

Wanneer alles soepel verloopt en kinderen elkaar niet storen, is er geen reden om heel erg strikt een beroep te doen op de schoolregels en kan er ook wel eens van afgeweken worden. Ook hoeven de regels en afspraken niet onder alle omstandigheden voor iedereen in gelijke mate te gelden. Dat hangt onder meer af van de situatie, van de groep, van het individuele kind en van het moment van de dag. 
 

Daarom hanteren we de volgende basisregels: 
1. Uit ons gedrag en taalgebruik blijkt dat we respect voor elkaar hebben. 
2. Kinderen luisteren naar volwassenen en andersom. 
3. We houden altijd rekening met elkaar.
4. We werken/spelen zo, dat we een ander daarbij niet storen. 
5. Als we iets tegen iemand willen zeggen, lopen we naar elkaar toe.
6. Tijdens de kring wordt er niet gestoord. 
7. We zijn samen verantwoordelijk voor het gebouw en alle materialen. 
8. In alle ruimtes van de school lopen we rustig.
 

Gewoontes van de school 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur eten we fruit en spelen we buiten 
- onze middagpauze/overblijven is van 12.00 en 13.00 uur 
- onder schooltijd gebruiken wij het gehele gebouw, ook de gangen e.d. 
- in de ruimtes waar kinderen bezig zijn, heerst een goede werksfeer, dit houdt in dat de kinderen niet gestoord mogen worden tijdens hun werk, er wordt zacht gepraat. 
- als je een groep binnenkomt hoef je niet te kloppen 
- in het schoolgebouw geldt een algeheel rookverbod 
- de magazijnen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers en ingewerkte ouders 
 

Gewoontes binnen een jenaplangroep 
- de leerkracht ontvangt de kinderen tussen 8.20 en 8.30 uur in de groep 
- om 8.30 uur start de groep met werken, de leerkracht is er dan voor de kinderen 
 

Andere afspraken 
- In geval van ziekte worden ouders/ verzorgers geacht te bellen tussen 8.15-8.30 uur 
- Mensen die van buitenaf in de school komen, dienen zich eerst te melden bij de conciërge 
- Niets binnen de school wordt aan derden uitgeleend, tenzij hier strikte toestemming voor is verleend door de directie.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies