Oudervereniging

Sinds een aantal jaar heeft de Oudervereniging het motto "Oudervereniging De Swoaistee maakt school nóg leuker!". Dit motto geeft heel kort weer wat wij van de Oudervereniging op school willen bereiken: wij willen de school voor de kinderen nóg leuker maken met behulp van ouders en stamgroepleiders.
 

Op De Swoaistee heeft ouderparticipatie het onderwijs altijd enorm verrijkt. Immers zonder de hulp van ouders/verzorgers zijn een heleboel activiteiten niet of veel moeilijker te realiseren. Eén van de doelen van de Oudervereniging is dan ook het bevorderen van de ouderparticipatie. Een deel van de ouderhulp vindt plaats via de werkgroepen van de Oudervereniging. Iedere werkgroep bestaat uit stamgroepleiders en in de meesten zitten ook ouders, die samen met de stamgroepleiders activiteiten bedenken en organiseren. Iedere werkgroep heeft een eigen budget uit de ouderbijdrage. Lijkt het je leuk om mee te helpen, meld je dan bij iemand van de Oudervereniging of bij de stamgroepleider van je kind.
 

De Oudervereniging bestaat uit een groot aantal werkgroepen. Hieronder geven we een overzicht van alle werkgroepen met hun taken. 
 

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door de Coördinatiewerkgroep. Deze werkgroep is o.a. verantwoordelijk voor de inning en het beheer van de ouderlijke bijdrage en de bijdrages voor schoolreis. Verder is deze werkgroep het aanspreekpunt voor ouders en bevordert het de ouderparticipatie. Deze werkgroep vergadert iedere 3e dinsdagavond van de maand. Jaarlijks organiseert de Coördinatiewerkgroep de Algemene Ouderavond, waar zij verslag doet van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en verantwoording aflegt over de financiën en het budget. Alle vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door iedereen bijgewoond worden.
Heb je vragen over de Ouderbijdrage, de bijdrage voor schoolreis of andere vragen of opmerkingen over de Oudervereniging, mail dan via oudervereniging@swoaistee.nl
 

Onderstaande werkgroepen hebben ieder een eigen budget uit de ouderbijdrage.
De Werkgroep Sint organiseert de vieringen en activiteiten rond Sinterklaas en verzorgt daarbij o.a. de cadeautjes, de band en kostuums. Deze werkgroep vergadert in aanloop naar 5 december ongeveer 3 keer ('s avonds) en komt ook nog een aantal dagdelen op school bijeen om alles voor te bereiden. Op de dag van het Sinterklaasfeest worden de leden al vroeg op school verwacht om het feest gedurende de hele dag in goede banen te leiden. 
 

De Werkgroep Kerst organiseert de jaarlijkse Kerstmarkt, waar alle stamgroepen mooie kerstknutselwerken maken. Verder verzorgt deze werkgroep de kerstversieringen en hapjes en drankjes voor de leerlingen tijdens de Kerstmarkt. Deze werkgroep verwacht van haar leden dat ze vanaf oktober 2 à 3 keer 's avonds op school vergaderen. De leden bedenken de werkjes die tijdens de Kerstmarkt gemaakt worden en bereiden alle materialen hiervoor voor. Ook zorgen zij voor de uitleg tijdens de Kerstmarkt. Na de Kerstmarkt volgt nog 1 vergadering, waarin de Kerstmarkt en de werkjes geëvalueerd worden.
 

De Werkgroep Schoolfeest organiseert het jaarlijkse schoolfeest aan het einde van het schooljaar. Gezamenlijk wordt er een thema bedacht en allerlei activiteiten rondom dit thema. De werkgroep vergadert in de aanloop naar het schoolfeest diverse malen ('s avonds). Van de leden wordt verwacht, dat ze actief meedenken tijdens de vergaderingen, meehelpen bij alle voorbereidingen en dat ze tijdens het Schoolfeest gedurende de hele dag helpen. 
 

De Werkgroep Kinderboek promoot het Kinderboek op school. De leden hiervan beheren de schoolbibliotheek, organiseren tijdens de Kinderboekenweek in oktober diverse activiteiten, waaronder de boekenmarkt op school en adviseren bij de aanschaf van nieuwe boeken. Deze werkgroep is het gehele jaar actief.
 

De Werkgroep Sport organiseert de jaarlijkse sportdag voor de hele school. Verder organiseert deze werkgroep de deelname aan evenementen als voetbaltoernooien, dam- en schaakwedstrijden, de Avondvierdaagse etc. Tevens zorgt werkgroep Sport ervoor dat de Middenbouw eens in de 2 jaar in Kardinge gaat schaatsen. Deze werkgroep verwacht van haar leden dat ze in de periode tussen januari en mei 1x per maand vergaderen en dat ze aanwezig zijn bij de Koningsspelen en de Avondvierdaagse.
 

De Werkgroep Schoolreis organiseert de jaarlijkse schoolreis aan het begin van het schooljaar voor alle leerlingen in de voor-, onder- en middenbouw. Aan het einde van het schooljaar begint men met de voorbereidingen voor de schoolreis en ook op de dag zelf moet er geholpen worden. Voor begeleiding van de kinderen tijdens schoolreis worden lijsten in de stamgroepen opgehangen. De vergaderingen van deze werkgroep zijn aan het einde van de middag.
 

De Werkgroep Fondsenwerving richt zich op acties om geld in te zamelen voor de school. In het verleden hebben de kinderen bijvoorbeeld kaarten gemaakt en verkocht; van deze opbrengst konden de tribunes in het Dek aangeschaft worden.
 

De Werkgroep Luizen zorgt ervoor na iedere vakantie alle stamgroepen op luizen worden gecontroleerd. Zo hopen we dat de luizen geen kans krijgen om een echte plaag te vormen. Als er luizen worden gevonden, dan wordt er met de ouders contact opgenomen en wordt de hele klas door middel van een briefje geïnformeerd. Na 2 weken volgt dan een hercontrole. Werkgroep Luizen vergadert niet, maar mocht een luizenouder vragen hebben, dan kan hij/zij de luizencoördinator van de betreffende bouw aanspreken. In principe controleert de luizenouder alleen de stamgroep van zijn/haar kind.
 

De Werkgroep Werkweek organiseert de jaarlijkse werkweek voor alle kinderen in de bovenbouw. 

De Werkgroep Musical organiseert aan het einde van het schooljaar de musical voor en met de 8ste jaars als afsluiting van hun basisschoolperiode. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies